Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa Studiów Podyplomowych. W skład Rady Programowej Studiów Podyplomowych wchodzi Kierownik Studiów Podyplomowych oraz dwóch nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora, pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej zaangażowanych w prowadzenie zajęć na Studiach Podyplomowych.

Skład Rady Programowej:

  • prof. dr hab. Andrzej Pacut (IAiIS PW)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak (IAiIS PW)
  • dr inż. Adam Czajka (IAiIS PW, Kierownik Studiów Podyplomowych)