Studia mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości. Program Studiów obejmuje zarówno wykłady (176 godz.), jak i zajęcia laboratoryjne oraz warsztaty z biometrii, kryptologii i analizy ryzyka (42 godz.). Zajęcia praktyczne prowadzone będą w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych w bogato wyposażonym Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego IAiIS PW.

Oczekiwane rezultaty Studiów:

  • znajomość i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,
  • znajomość i rozumienie zasad działania i testowania systemów biometrycznych,
  • znajomość podstawowych klas zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego,
  • umiejętność formułowania wymagań na systemy ochrony informacji,
  • umiejętność formułowania zapytań ofertowych z zakresu ochrony informacji,
  • umiejętność oceny rzetelności ofert z zakresu ochrony informacji,
  • umiejętność przeprowadzenia analizy ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego,
  • znajomość podstawowych norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego,
  • orientacja w procesie oceny stanu ochrony informacji.