Studia przeznaczone są dla osób mających kontakt profesjonalny z branżą IT, choć niekoniecznie mających formalne wykształcenie w tym kierunku. Od kandydatów oczekujemy ogólnej orientacji w technologiach informatycznych, nie jest natomiast wymagana znajomość szczegółowych zagadnień technicznych. Typowi adresaci Studiów to:

  • menedżerowie i kierownicy zespołów technicznych odpowiedzialnych za projektowanie bezpiecznych systemów IT,
  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (danych osobowych),
  • Administratorzy Systemu i Pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych (w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych),
  • osoby uczestniczące w projektach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa informacyjnego,
  • urzędnicy realizujący wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego,
  • osoby zamierzające podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego