Organizatorem studiów jest Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS), działający na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od wielu lat zajmujący się kształceniem na kierunku Informatyka. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnym Laboratorium Biometrii, bogato wyposażonym w urządzenia i oprogramowanie biometryczne, zarówno najnowsze systemy komercyjne jak i systemy prototypowe, konieczne lub pomocne w efektywnym nauczaniu tajników funkcjonowania biometrii.

Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Programowa, w której skład wchodzi Kierownik Studiów Podyplomowych oraz dwóch nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora, pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej zaangażowanych w prowadzenie zajęć na studiach.

IAiIS PW od wielu lat organizuje z powodzeniem studia podyplomowe, do których (poza omawianymi na tej stronie www) należą: