Zakres wykładu:
W1: Testowanie bezpieczeństwa
W2: Certyfikacja bezpieczeństwa
W3: Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych
Zakres laboratorium
Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 (9 godz.): Testowanie bezpieczeństwa

 • Podstawowe definicje i określenia
 • Obszary badania bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Metody testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Techniki badania szczelności i efektywności zabezpieczeń systemów informatycznych
 • Ocena właściwości zabezpieczeń systemów informatycznych według Wspólnych Kryteriów (Common Criteria)
 • Testowanie zabezpieczeń przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych
 • Praktyczne aspekty testowania i oceny bezpieczeństwa systemów bezpieczeństwa

W2 (12 godz.): Certyfikacja bezpieczeństwa

 • Certyfikacja a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Problem certyfikacji systemów informatycznych
 • Metody certyfikacji systemów informatycznych
 • Akredytacja systemu TI przetwarzającego informacje niejawne
 • Certyfikacja ABW i SKW urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych
 • Certyfikat bezpieczeństwa systemu informatycznego w praktyce

W3 (6 godz.): Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych

 • Podstawowe definicje i określenia
 • Metody testowania bezpieczeństwa systemów biometrycznych
 • Ocena podatności systemów biometrycznych
 • Badanie skuteczności systemów biometrycznych a wskaźniki fałszywych odrzuceń (FRR) i fałszywych akceptacji (FAR)
 • Testowanie algorytmów biometrycznych
 • Certyfikacja urządzeń biometrycznych

Zakres laboratorium dot. wykrywania włamań (9 godz.)

Skrócony audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego. Analiza integralności systemu. Analiza i interpretacja logów. Wykrywanie narzędzi typu back-door i ukrytych luk. Proaktywne zabezpieczenia systemów informatycznych. Bezpieczeństwo serwisów WWW, ochrona przed zagrożeniami. Ochrona komputera osobistego, wykrywanie i likwidacja zagrożeń. Ochrona zbiorów danych przed atakami typu phishing.

Warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Zaliczenie egzaminu.
 2. Zaliczenie minimum 80% zajęć praktycznych.