Zapisy prowadzone są pocztą elektroniczną - dokumenty w wersji elektronicznej przysłamy na adres: zapisy@BezpieczenstwoBiometria.org.pl. Można je także złożyć osobiście w sekretariacie dydaktycznym (pok. 22/23) Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (ul. Nowowiejska 15/19). Zapraszamy!