Przedmiot
Kod
Opiekun przedmiotu Zal.
Wymiar
ECTS
Wykład
Wyk.
Lab.
Biometryczne systemy uwierzytelnienia
BIO
dr inż. Adam Czajka
E+L
48
15
18
Biometria - znaczenie pojęcia
6
Techniki biometryczne
24
9
Od biometrii do systemów biometrycznych
3
Wybrane zastosowania biometrii
3
Bezpieczeństwo biometrii
9
6
Ocena działania systemów biometrycznych
3
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
BSI
dr inż. Krzysztof Liderman
E+L
65
12
16
Wstęp do bezpieczeństwa informacji: pojęcia, modele, architektury
20
Kryptologia
9
8
Ciągłość działania i wznawianie działania po sytuacjach krytycznych
6
Kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne
16
Podstawy projektowania i dokumentowania systemów ochrony informacji
10
Analiza ryzyka jako podstawa budowy systemu ochrony informacji
4
4
Testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych
TOB
mgr inż. Maciej Jędrzejewski
E+L
27
9
12
Testowanie bezpieczeństwa
9
9
Certyfikacja bezpieczeństwa
12
Testowanie bezpieczeństwa systemów biometrycznych
6
Prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa
PAB
prof. Piotr Girdwoyń
E
18
6
7
Zagadnienia prawnomaterialne
6
Zagadnienia proceduralne
6
Informatyka śledcza
3
6
Aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne
3
Zarządzanie bezpieczeństwem
ZAB
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
E
18
7
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
6
Zabezpieczenia systemów teleinformatycznych
9
Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
3
Łącznie:
176
42
60