Edycja zima 2011/12
Semestr II


Z1 (03.03 - 04.03.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
564 P-BSI P-BSI-W4: Kryptologia (cz. 1 i 2) dr Ryszard Kossowski
14:45 - 17:10 564 P-TO P-TO-W1: Testowanie bezpieczeństwa (cz. 1) mgr inż. Maciej Jędrzejewski
Niedziela 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
564 P-PAB P-PAB-W1/W2/W4: Zagadnienia prawnomaterialne i proceduralne, aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne (cz. 1) prof. nzw. dr hab. Piotr Girdwoyń

Z2 (17.03 - 18.03.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25 564 P-BSI P-BSI-W4: Kryptologia (cz. 3) dr Ryszard Kossowski
11:35 - 14:00
14:45 - 17:10
564 P-TO P-TO-W1: Testowanie bezpieczeństwa (cz. 2 i 3) mgr inż. Maciej Jędrzejewski
Niedziela 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
564 P-PAB P-PAB-W3: Informatyka śledcza mgr Maciej Broniarz

Z3 (31.03 - 01.04.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
14:45 - 17:10
564 P-TO P-TO-W2: Certyfikacja bezpieczeństwa (cz. 1, 2 i 3) mgr inż. Maciej Jędrzejewski
Niedziela 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
564 P-PAB P-PAB-W1/W2/W4: Zagadnienia prawnomaterialne i proceduralne, aspekty etyczne i społeczno-psychologiczne (cz. 2) mgr Magdalena Tomaszewska

Z4 (14.04 - 15.04.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25 564 P-BSI P-BSI-W5: Analiza ryzyka (cz. 1) dr inż. Krzysztof Liderman
11:35 - 14:00
14:45 - 17:10
559 P-BIOM P-BIOM-W5: Bezpieczeństwo biometrii (cz. 1 i 2) dr inż. Adam Czajka
Niedziela 09:00 - 11:25 564 P-BSI P-BSI-W5: Analiza ryzyka (cz. 2) dr inż. Krzysztof Liderman
11:35 - 14:00 564 P-TO Testowania bezpieczeństwa (warsztaty) mgr inż. Maciej Jędrzejewski

Z5 (21.04 - 22.04.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25 564 P-BSI P-BSI-W5: Analiza ryzyka (cz. 3) dr inż. Krzysztof Liderman
11:35 - 14:00 559 P-BIOM P-BIOM-W5: Bezpieczeństwo biometrii (cz. 3) mgr inż. Marcin Chochowski
14:45 - 17:10 P-BIOM-L4: Bezpieczeństwo biometrii (laboratorium)
Niedziela 09:00 - 11:25 564 P-BSI P-BSI-W5: Analiza ryzyka (cz. 4) dr inż. Krzysztof Liderman
11:35 - 14:00 559 P-BIOM P-BIOM-W6: Ocena działania systemów biometrycznych prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Z6 (12.05 - 13.05.2012)

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25 559 P-BIOM P-BIOM-L5: Bezpieczeństwo biometrii (laboratorium) mgr inż. Marcin Chochowski
11:35 - 14:00
14:45 - 17:10
564 P-BSI P-BSI-W6: Tworzenie bezpiecznych aplikacji (cz. 1 i 2) mgr inż. Maciej Jędrzejewski

Z7 (26.05 - 27.05.2012) - zjazd rezerwowy

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 09:00 - 11:25
11:35 - 14:00
559 P-TO P-TO: Testowanie bezpieczeństwa
systemów biometrycznych (cz. 1 i 2)
dr inż. Adam Czajka


Z8 (16.06 - 17.06.2012) - zjazd egzaminacyjny I

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 11:35 - 14:00 564 P-BSI Egzamin dr Ryszard Kossowski
Niedziela 11:35 - 14:00 564 P-PAB Egzamin mgr Magdalena Tomaszewska

Z9 (30.06 - 01.07.2012) - zjazd egzaminacyjny II

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 11:35 - 14:00 564 P-TO Egzamin mgr inż. Maciej Jędrzejewski
Niedziela 11:35 - 14:00 559 P-BIOM Egzamin dr inż. Adam Czajka

Z10 (08.09 - 09.09.2012) - zjazd egzaminacyjny - egzaminy poprawkowe

Dzień Godziny Sala Przedmiot Zajęcia Prowadzący
Sobota 11:35 - 14:00 564 P-BSI Egzamin poprawkowy dr Ryszard Kossowski
14:45 - 17:10 P-TO Egzamin poprawkowy mgr inż. Maciej Jędrzejewski
Niedziela 09:00 - 11:25 559 P-BIOM Egzamin poprawkowy dr inż. Adam Czajka
11:35 - 14:00 564 P-PAB Egzamin poprawkowy mgr Magdalena Tomaszewska