dr Magdalena Tomaszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem karnym oraz kryminalistyką. Jej praca doktorska poświęcona była kryminalistycznym i prawnym aspektom wykorzystania technologii biometrycznych w Polsce.

Doświadczenie w zakresie wykorzystania biometrii zdobywała m.in. poprzez udział w projekcie MNiSW dotyczącym bezpiecznej implementacji biometrii (PBIB).