mgr Maciej Broniarz

Architekt bezpieczeństwa i systemów informatycznych. Kierownik Działu Sieci Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego. CSO w CERTPLIX. Wykładowca bezpieczeństwa informatycznego oraz informatyki kryminalistycznej w Centrum Nauk Sądowych UW.

Oprócz prowadzenia zajęć w ramach niniejszych Studiów Podyplomowych, prowadzi również zajęcia z informatyki śledczej w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracownik Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.