Poprzednia edycja Studiów (2011/12) otrzymała bardzo pozytywne oceny zarówno dotyczące sposobu przekazywania wiedzy przez prowadzących, jak i zakresu tematycznego przedmiotów. Poniższe dwa rysunki podsumowują wyniki przeprowadzonej ankietyzacji. Ciesząc się z tak dobrej oceny, postanowiliśmy jednocześnie skupić się na propozycjach zmian, które były pomocne w niezbędnych modyfikacjach programu Studiów oraz sposobu nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się z:
- oceną programu studiów,
- oceną prowadzących,
- opiniami uczestników poprzedniej edycji.