Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankietyzacji poprzedniej edycji Studiów (2011/12).