Ocena programu Studiów dokonana została na podstawie anonimowych, dobrowolnych ankiet uczestników. W edycji 2011/12 otrzymaliśmy wypełnione ankiety od około 88% słuchaczy. Poniżej prezentujemy wyniki ocen uśrednione ze wszystkich otrzymanych odpowiedzi.