Ocena prowadzących dokonana została, podobnie jak ocena programy Studiów, na podstawie anonimowych, dobrowolnych ankiet uczestników. W edycji 2011/12 otrzymaliśmy wypełnione ankiety od około 88% słuchaczy.

Pytanie brzmiało: Jak oceniasz

  1. zawartość merytoryczną zajęć,
  2. atrakcyjność prowadzenia zajęć,
  3. stosunek prowadzącego do słuchaczy,
  4. formalne aspekty prowadzenia zajęć (jasność kryteriów oceny, punktualność prowadzącego, dostępność materiałów dydaktycznych, itp.), oraz
  5. własne zaangażowanie w zajęcia.

Słuchacze mieli do wyboru pięć odpowiedzi: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, źle, bardzo źle. Poniższy rysunek prezentuje wyniki ocen uśrednione dla wszystkich prowadzących na podstawie wszystkich otrzymanych odpowiedzi od słuchaczy.