dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 ?Information techniques, IT Security? oraz podkomitetu SC34 ?Information techniques. Document Description and Processing Languages?. Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, aktualnie ISO/IEC 27005 (revision) oraz ISO/IEC 27000. Więcej ...

mgr Maciej Broniarz

Architekt bezpieczeństwa i systemów informatycznych. Kierownik Działu Sieci Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego. CSO w CERTPLIX. Wykładowca bezpieczeństwa informatycznego oraz informatyki kryminalistycznej w Centrum Nauk Sądowych UW. Więcej ...

dr inż. Adam Czajka

Adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz w NASK, profesor wizytujący na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Więcej ...

prof. nzw. dr hab. Piotr Girdwoyń

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, dr hab. n. praw., Dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW. Stypendysta Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Gemeinnützige Hertie Stiftung oraz Herman und Marianne Straniak Stiftung. Więcej ...

mgr inż. Maciej Jędrzejewski

Ekspert Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Twórca i wieloletni ekspert Spółki CryptoProtect. Więcej ...

dr inż. Krzysztof Liderman

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (magister inżynier w zakresie techniki i eksploatacji komputerów; 1979), doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (specjalność: systemy informatyczne; 1989). Jest mianowanym adiunktem w Instytucie Teleinformatyki i Automatyki WAT. Więcej ...

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, założyciel i kierownik Pracowni Biometrii w NASK. Inicjator Komitetu Technicznego 309 ds. Biometrii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Więcej ...

dr Magdalena Tomaszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień zajmująca się zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami biometrii, prawem karnym oraz kryminalistyką. Więcej ...

mgr inż. Mateusz Trokielewicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Aktualnie doktorant w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz asystent w Pracowni Biometrii w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. Więcej ...